онлайн казино Украины

Про конкурс Меморіалу Захисникам – від члена журі

Про конкурс Меморіалу Захисникам – від члена журіЗ вересня 2016 в Чернігові тривала скандальна епопея – «Конкурс проектів Меморіалу Захисникам України». Було багато питань і незрозумілих обставин.

26 травня 2017 відбулось голосування журі конкурсу, яке поставило крапку в реалізації проекту у вигляді тризуба, що переміг на конкурсі.
Але питання щодо великої кількості юридичних порушень процедури проведення конкурсу все ще залишаються актуальними. Хто в цьому винний і хто за це відповість? Чи візьме на себе відповідальність міський голова, оскільки замовником конкурсу є міська рада? Чи мають понести відповідальність за ці кричущі порушення інші особи, відповідальні за організацію конкурсу?

В більшості випадків я буду спиратись на Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів» та ЗУ «Про архітектурну діяльність», оскільки в Положеннях, затверджених рішеннями чернігівського виконкому, були допущені чисельні порушення законодавства.

Хочу нагадати, що вже було оголошено 2 конкурси, 06.06.17. виконком оголосив 3-й конкурс.

15.09.16. рішенням виконкому № 415 «Про оголошення відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію щодо спорудження Меморіалу Захисникам України» було оголошено перший конкурс проектів щодо спорудження Меморіалу Захисникам України. 06.10.16. вносяться зміни до положення, а також змінюються терміни подачі проектних пропозицій (рішення виконкому № 439), а саме: з 26.10.16. по 26.12.16. Згідно рішення виконкому № 415 до 10.01.17. мали бути підбиті підсумки першого конкурсу, тобто обрані та оголошені переможці. Натомість, 19.01.17. виконком скасовує попередній, і оголошує новий конкурс (рішення виконкому № 29) терміном з 30.01.17. до 31.03.17.
1) Це суперечить Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів» (надалі, Постанова КМУ) (п. 30, 31) та Положенню, затвердженого рішенням виконкому (надалі, Положення ВК) № 415 від 15.09.16. (п.6.4. та 6.5.).

Тобто замовник конкурсу (міська рада), оголосивши конкурс, несе відповідальність за дотримання умов конкурсу перед його учасниками, які виконали у встановлені терміни і в повному обсязі умови та програму конкурсу (п.15 Постанови КМУ) і має право продовжити термін конкурсу, протягом першої третини конкурсу, повідомивши про це учасників за 30 днів. В нашому випадку вже після термінів підбиття підсумків першого конкурсу, він скасовується, і оголошується новий.

2) Відбулось порушення щодо оприлюднення інформації про конкурс в ЗМІ.
Згідно п. 21 абз. 6, п. 22 абз. 14 Постанови КМУ та п. 6 абз 11 ЗУ «Про архітектурну діяльність» замовник конкурсу оприлюднює у друкованих ЗМІ оголошення про конкурс та його результати (п. 52 Постанови КМУ).
В нашому випадку оголошення про новий конкурс в друкованих ЗМІ не було опубліковано зовсім, крім того, не публікувалось і рішення результатів конкурсу про переможців.

3) Оголосивши новий конкурс, терміни його проведення були грубо порушені.
Згідно п.22 абз.14 Постанови КМУ оголошення про конкурс оприлюднюється в друкованих ЗМІ за місяць до початку конкурсу (воно не було опубліковано взагалі, але якщо, навіть,рахувати від 19.01.17.-рішення виконкому, до 30.01.17.-початок прийому заявок,-12 днів).
Крім того, загальна тривалість проведення конкурсу повинна бути не меншою чотирьох місяців (в нашому випадку з 19.01.17.-рішення виконкому по 01.04.17 - кінцевий термін оприлюднення результатів, –з натяжкою 2.5 міс). Строк, що відводиться на розроблення проектів, - не меншим двох місяців (в нашому випадку 30.01.17.-15.02.17. -17 днів) згідно п.24 Постанови КМУ це все є грубим порушенням.
4) 26.05.17. відбулось третє засідання журі, яке, за пропозицією заступника голови журі Калюжного С.С., спираючись на п. 7.8. Положення ВК №29, винесло на голосування питання: чи рекомендує журі проект (у вигляді тризуба), який переміг на конкурсі, до подальшої реалізації чи ні. Журі 7 голосами «проти реалізації» зупинило подальшу роботу над цим проектом.

Згідно п. 29 Постанови КМУ сказано, що конкурсна документація повинна містити вичерпну інформацію, яка не допускає можливості її неоднакового тлумачення.

Натомість, в Положенні ВК № 29 в п. 7.8., на який спирався заступник голови журі, і на основі якого проводилось голосування 26.05.17., внесена неповна інформація, яка суперечить Постанові КМУ п.58. А саме: можливість не реалізації проекту-переможця мала бути застережена в оголошенні про конкурс. Оскільки оголошення про конкурс не публікувалось взагалі, то і голосування 26.05.17. було не законним і не мало під собою юридичних наслідків. І, крім того, організатор конкурсу не виконав взятих на себе зобов’язань перед учасниками конкурсу (п.15 Постанови КМУ).

5) Була порушена процедура проведення конкурсу.
Після підбиття підсумків конкурсу і оголошення переможців (що відбулось 27.02.17., його результати оформлюються протоколом та рішенням журі (п. 50 Постанови КМУ).

Після чого ці 2 документи передаються замовнику конкурсу (міська рада) в тижневий термін згідно п.50 Постанови КМУ.
Однак, станом на 01.06.17 р. цього не було зроблено, більше того, на 08.06.17 р. протоколи засідань журі № 2 і 3 навіть не підписані.
Згідно п. 52 Постанови КМУ підсумки конкурсу протягом місяця після прийняття рішень журі мають оприлюднюватися у тих друкованих засобах масової інформації, в яких було вміщено оголошення про конкурс (оголошення про результати підбиття підсумків конкурсу не друкувалось), а автори, яким присуджено премії або інші види заохочення, протягом цього терміну повідомляються про порядок і місце їх отримання (автори-переможці просто отримали гроші на рахунок 13.04.17. (а не 27.03.17.) без жодних повідомлень).

Згідно п. 54 Постанови КМУ після підбиття підсумків конкурсу його замовник передає до місцевої організації Національної спілки архітекторів копію рішення журі і фотографії премійованих проектів. В нашому випадку цього зроблено не було.
Згідно п. 5 Постанови КМУ переможець конкурсу має переважне право на подальше розроблення (чи участь у розробленні) проектно-кошторисної або містобудівної документації, якщо інше не передбачено умовами конкурсу. При цьому між замовником і переможцем конкурсу укладається відповідна угода (контракт), в якому прописуються пункти і умови доопрацювання проекту у порядку, встановленому законодавством.

Дана процедура дотримана не була. Натомість, 13.03.17 р. Чернігівський міський голова В.А. Атрошенко зустрівся з авторами-переможцями і дав вказівки доопрацювати проект. Автори проекту врахували зауваження Чернігівського міського голови та внесли до проекту зміни. Однак, деякі зауваження мера суперечили рекомендаціям членів журі, до того ж, юридичних підстав для їх надання не було. Необхідно було укладати договір і після цього реалізовувати рекомендації журі та доопрацьовувати проект.
А замість цього 26.05.17. збирається засідання журі, запрошуються автори-переможці, які привезли макет доопрацьованого проекту, і журі голосує проти реалізації проекту-переможця.
6) Порушення в складі журі.

Згідно Постанови КМУ п. 44 абз. 2, 3, 4:
до складу журі не можуть входити особи, які в зв'язку з виконанням трудових обов'язків безпосередньо підпорядковані і підконтрольні один одному. (В нашому випадку члени журі: Калюжний С.С., начальник управління архітектури та містобудування, його заступниик-Гребень П.М., Коваленко А.В., головний спеціаліст архітектурно планувального відділу управління архітектури та містобудування).
Кількість членів журі має бути непарною. (В нашому випадку 16 осіб).

Голова журі та його заступники обираються на першому засіданні журі - шляхом таємного голосування простою більшістю голосів. (В нашому випадку голова журі був призначений та затверджений рішенням виконкому 19.01.17., тобто задовго до першого засідання журі. Крім того, на першому засіданні, коли підбивались підсумки конкурсу, головою журі був Ломако О.А, а на другому-Атрощенко О. А. (який був відсутній), не зрозуміло на яких підставах, навіть без повідомлення про це членів журі).
7) Порушення програми та умов конкурсу.

Замовник конкурсу залучає до проведення конкурсу Національну спілку архітекторів або її місцеві організації з метою розроблення або погодження програми та умов конкурсу (згідно п. 16 Постанови КМУ та п. 6 абз. 9 ЗУ «Про архітектурну діяльність» ). Крім того, усі члени журі мають у письмовій формі погодити програму і умови конкурсу (згідно п. 44 абз. 8 Постанови КМУ).
В нашому випадку погодження програми та умов конкурсу не здійснювалось ні з НСАУ, ні членами журі у письмовій формі.
8) Вимоги до мови проведення конкурсу взагалі ніде не вказувались: ні в оголошенні (бо воно не було опубліковано), ні в Положенні ВК.
Це є порушенням згідно п. 22 абз. 10, п. 25.

9) Розмір премій відкритого конкурсу не може бути нижчим, ніж вартість розроблення проектної документації, адекватної за обсягом конкурсному проекту (п. 36 Постанови КМУ).
Про це порушення вказували члени Національної спілки архітекторів України, ще до початку проведення конкурсу. Але воно було допущено. І далі один із аргументів за проведення нового конкурсу, який називали представники влади, були низькі суми премій першого конкурсу. Нагадаю, це були 10, 6 і 4 тис. грн.

10) Виплата грошових премій повинна була бути здійснена замовником конкурсу у місячний термін (до 27.03.17) з дня прийняття рішення журі (27.02.17) згідно п. 40 Постанови КМУ.
По факту, вона відбулась з затримкою більше 2 тижнів і була здійснена 13.04.17.
11) Виставка конкурсних проектів повинна була бути відкритою для
відвідувачів не менше ніж протягом двох тижнів після оголошення
результатів конкурсу згідно п. 53 Постанова КМУ.
По факту, роботи були виставлені в міській раді протягом декількох днів.
Я проаналізувала порушення процедури проведення 2-го конкурсу за останні півроку та рішення виконкому «Про оголошення відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію щодо спорудження Меморіалу Захисникам України» № 29 від 19.01.17. Але, аналогічні порушення допущені і в рішеннях виконкому № 415 від 15.09.16. та № 439 від 06.10.16., і в процедурі по першому конкурсу. Крім того, декілька днів тому, 06.06.17., рішенням виконкому «Про оголошення повторного відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію щодо спорудження Меморіалу Захисникам України» № 251 від 06.06.17., було затверджено Положення про проведення відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію щодо спорудження Меморіалу Захисникам України.. І в ньому також вже присутні десятки порушень.

Крім того, склад журі, який є у проекті рішення виконкому, непропорційний. Наприклад, деякі організації, які представляють родини загиблих, представлені двома голосами, а деякі взагалі не представлені. Що є не раціональним.
Оскільки ситуація навколо проведення конкурсу набула широкого розголосу, були допущені чисельні грубі помилки та існують пропозиції для обговорення складу журі, громадськість Чернігова вимагає провести зустріч з міським головою В.А. Атрошенко для обговорення ситуації, що склалася, та знаходження цивілізованих, та законних шляхів виходу з даної ситуації. Щодо цього підготовлено звернення до міського голови, яке було подано 09.06.17. Крім того, в цей день відбулась зустріч з заступниками міського голови Ломако О.А. та Атрощенко О.А., яким були озвучені пропозиції громадськості ініціювати зустріч з міським головою щодо порушень та складу конкурсу.
Будемо сподіватись, що зустріч з В.А. Атрошенко, все ж таки, відбудеться найближчим часом, будуть враховані пропозиції громадськості щодо складу журі та з його боку буде реакція на грубі порушення законодавства під час проведення конкурсу, і винні в цьому будуть притягнуті до відповідальності.
* * *
Посилання:
Постанова КМУ «Про затвердження порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів»
ЗУ «Про архітектурну діяльність» Оголошення 1-го конкурсу: рішення виконкому «Про оголошення відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію щодо спорудження Меморіалу Захисникам України» № 415 від 15.09.16.
Внесення змін щодо 1-го конкурсу: Рішення виконкому «Про внесення змін та доповнень до Положення про проведення відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію щодо спорудження Меморіалу Захисникам України» № 439 від 06.10.16. на 08.06.17. на сайті міської ради

Оголошення 2-го конкурсу: рішення виконкому «Про оголошення відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію щодо спорудження Меморіалу Захисникам України» № 29 від 19.01.17 та
Оголошення 3-го конкурсу: проект рішення виконкому «Про оголошення повторного відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію щодо спорудження Меморіалу Захисникам України».
Рішення виконкому «Про оголошення повторного відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію щодо спорудження Меморіалу Захисникам України» № 251 від 06.06.17.

  • 0
Добавлено: 10-06-2017, 09:29
0
650

Похожие публикации


Наверх