онлайн казино Украины

Про житло для внутрішньо переміщених осіб

Про житло для внутрішньо переміщених осібЗаконодавством передбачена окрема черга на житло для внутрішньо переміщених осіб. Усі особливості цієї справи розповіли у муніципалітеті.

Як стати на облік ВПО для отримання тимчасового житла?

Треба звернутися із заявою (за формою згідно з Додатком 1 з підписами всіх повнолітніх членів сім’ї) до Центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) за місцем обліку ВПО. Взяття на облік може здійснюватися і за довіреністю.

До заяви треба додати:

- копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.
(У разі подання заяви уповноваженим представником ВПО пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та копія довіреності);
- копію довідки ВПО та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);
- акт обстеження технічного стану житла (при наявності зруйнованого житла);
- копії документів, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);
- довідки про доходи заявника та всіх членів його сім’ї за попередні шість місяців;
- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);
- копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні житла (п.8).

Комісія, створена місцевим органом влади, має розглянути таке звернення. Засідання Комісії має проводитися не рідше одного разу на місяць. На засіданні комісії мають право бути присутніми особи та члени їх сімей, щодо яких вирішується питання про взяття на облік, розподіл житлових приміщень. За результатами розгляду звернення Комісія приймає рішення про взяття або про відмову у взятті на облік.

Висновок комісії подається протягом 10 днів з дня його затвердження на розгляд уповноваженого органу. А він має прийняти рішення протягом 10 днів з дня подання висновку комісії (п.18). Протягом 7 днів орган приймає рішення про взяття на облік або відмову та надсилає ВПО поштою повідомлення про це (п.19).

Що далі?

Відповідно до Постанови, планується формування фонду цього житла. Воно передбачається за рахунок будівництва, реконструкції, капітального ремонту, придбання житла. Фінансуванн цих заходів можливе як з державного, так і з місцевого бюджетів, так і з інших джерел, не заборонених законом. Зокрема, у 2017 році Кабінет міністрів України прийняв Постанову №769, яка надала можливість отримувати місцевим бюджетам на ці заходи співфінансування з державного бюджету в розмірі 70%. Також фонд такого житла може поповнюватися і з інших джерел.

  • 0
Добавлено: 9-11-2019, 08:16
0
838

Похожие публикации


Наверх