онлайн казино Украины

Що мають оприлюднювати комунальні підприємства Чернігова

Що мають оприлюднювати комунальні підприємства Чернігова28 лютого Чернігівська міська рада своїм рішенням розширила перелік публічної інформації, яка має оприлюднюватися комунальними підприємствами міської ради на офіційному веб-сайті міської ради.

На розгляд депутатів міськради були запропоновані зміни переліку відомостей, які підлягають оприлюдненню, та строки оприлюднення цієї інформації.

Це тому, що з часу прийняття попереднього рішення міськради щодо прозорості КП вже змінилися вимоги законодавства України.

Окрім раніше затверджених даних про комунальне підприємство, його керівники додатково оприлюднюватимуть таку інформацію:

- цілі діяльності комунального підприємства;

- біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних);

- біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального підприємства є незалежним;

- річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального підприємства;

- структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням;

- рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального підприємства;

- опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

- відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»;

- інформація про операції та зобов’язання комунального підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства;

- аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством;

- реєстр боргових зобов’язань комунального підприємства.

Цим же рішенням визначені й додаткові строки передачі та оприлюднення відкритої інформації, а деякі пункти викладені у новій редакції відповідно до законодавства. Зокрема, до 31 січня року, що настає за звітним, оприлюднюватимуться відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України«Про відкритість використання публічних коштів», у разі використання коштів підприємств, отриманих ними від їхньої господарської діяльності. У разі ж використання бюджетних коштів, ці відомості оприлюднюватимуться протягом 35 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу.

  • 0
Добавлено: 1-03-2018, 08:15
0
1 091

Похожие публикации


Наверх