онлайн казино Украины

Колективне звернення психо-туберкульозного відділення обласної лікарні

Колективне звернення психо-туберкульозного відділення обласної лікарніКолектив психо-туберкульозного відділення КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня» звертається з проханням розглянути ситуацію, яка склалася в закладі протягом тривалого часу.

Колектив нашого відділення з моменту відкриття і до цього часу має такі робочі місця, що не відповідають технічним та санітарним нормам.
Споруда потребує капітального ремонту.

Кабінети, палати, санітарний вузол знаходяться в аварійному стані, що порушує право працівників на безпечні та належні умови праці, що в свою чергу порушує кодекс законодавства України про працю та ставить під загрозу життя та здоров’я наших працівників.
Адміністрація закладу не звертає ніякої уваги на це приміщення, навіть невідомо чи планувались в кошторисі видатки на ремонт нашого відділення. Невеликий косметичний ремонт було проведено за кошти наших працівників, щоб таким чином підтримувати відділення в належному стані, але наших коштів, звичайно, недостатньо і дбати про відділення повинен головний лікар. В закладі є посада інженера з техніки безпеки і охорони праці, який відділення не відвідує та не має вказівок керівництва на проведення його в безпечний стан, згідно технічних та санітарних норм.

Працівниками відділення за власні кошти було придбано комп’ютер, холодильники, пральні машини, праски, нами ж постійно придбаються пральні, чистячі та миючі засоби, пакети для сміття, крім того відділення не забезпечене засобами індивідуального захисту (гумові рукавички, маски, хепофільтри), що грубо суперечить законодавству про охорону праці та локальному документу закладу – Колективного договору, де є обов’язковий розділ “Охорона праці” та комплексному плану закладу з охорони праці, який повинен містити положення про забезпечення працівників безпечними робочими місцями та засобами індивідуально захисту. Адміністрація не несе ніякої відповідальності за небезпеку зараження наших працівників хворобами, які є тяжкими та невиліковними та призводять до професійного травматизму. Такі дії прирівнюються до службового недбальства або до бездіяльності посадових осіб.

Комісія з інфекційного контролю була створена лише 23.01.2017, що грубо суперечить всім нормам чинного законодавства, так як ця комісія повинна була бути створена з моменту відкриття закладу. Протягом всього часу існування відділення, перевірок працівниками контролюючих закладів здійснено не було, тому і не було вказівок на створення комісії з інфекційного контролю від суб’єктів владних повноважень, тобто ніяким чином це питання не контролювалося.

Вважаємо, що внаслідок відсутності нагляду та контролю за інфекційними захворюваннями в відділенні, що передбачає його оснащення необхідним устаткуванням та засобами індивідуального захисту, його працівники постраждали, внаслідок професійного захворювання.
Відділення, навіть, не має медичного устаткування для забору крові. Вакутайнери працівники купують за власні кошти. Шість бактерицидних ламп в 2007 році придбано за власні кошти працівників. Ємкості для аналізів теж придбано за кошти відділення.
В відділенні відсутня кімната для гігієни працівників, де працівники могли б прийняти душ після контакту з хворими на туберкульоз пацієнтами. Даний момент передбачений чинним законодавством, а саме Наказом №684 від 18.08.2010 «Про затвердження стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз».

В відділені тривалий час були відсутні антисептичні засоби, не достатня кількість дезінфікуючих засобів видається на даний час, хоч відділення, де лікуються хворі на туберкульоз повинно бути першочергово забезпечене такими засобами.
Працівники відділення систематично самостійно забезпечують відділення журналами та бланками, тобто робоча документація ведеться в повному обсязі, що не припиняє робочий процес.

В зимовий період працівники та хворі дуже мерзнуть та заклеюють вікна клейонкою, яку теж купують за власні кошти. Все це відбувається через те, що у старих віконних рамах є великі щілини, через які є протяг. Хворим видаємо додатковий одяг та ковдри. При огляді відділення, який буває раз у три роки, адміністрацією закладу був складений акт з зауваженнями Щукіною Г.В., головною медсестрою, про те, що ми одягаємо додатковий одяг, та про те, що ми заклеюємо вікна клейонкою, було зроблено вказівку на те, що не було видано медичних шапочок, якими заклад не забезпечує відділення.

КЛПЗ «Обласна психоневрологічна лікарня» має вищу акредитаційну категорію, хоча відділення №11 закладу ніким не обстежувалося, не бралися до уваги умови праці, технічний стан, охорона праці, забезпеченість медичним інвентарем, друкованою продукцією. Також протягом тривалого часу всі ми прийшли до висновку, що кошти з кошторису лікарні на наше відділення виділяться в мізерній кількості, їх не достатньо, великий обсяг потреб забезпечується за власні кошти працівників.

Харчування хворих не відповідає нормам профільного харчування (хлібні котлети, каші, супи та борщі на воді, оладки).
На протязі п’яти років відділення не забезпечене медичними препаратами, котрі потрібні як не відкладні засоби швидкої медичної допомоги та і препарати для лікування хворих. Список медичних препаратів по відділенням подається в паперовому вигляді, а потім старші сестри повинні писати накладні і подавати до аптеки. Препарати виписуються тільки ті, на які вкаже адміністрація, а не для потреб відділення.
В штаті КЛПЗ є перукар, який обслуговує хворих відділення, але не отримує за це оплату своєї праці, хоча він, згідно штатного розпису, відноситься до Комплексу №2 КЛПЗ «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня».

За останні тринадцять років працівники відділення не мали професійних захворювань, але в 2016 році дві молодші медсестри отримали захворювання, внаслідок не забезпечення засобами індивідуального захисту, бактерицидними лампами, антисептиками. Одна молодша сестра захворіла в 2011 році, на даний час, вона звільнена, але оформляє документи по факту встановлення професійного захворювання.
В листопаді 2016 року, лікарнею були встановленні бактерицидні лампи, в кількості двадцяти штук, що не відповідає забезпеченості відділення в повному обсязі, бо норма вісімдесят штук. Також в листопаді було видано 135 хепофільтрів, що вистачає лише на один місяць, а до цього часу і на даний момент відділення нічим із вказаних засобів захисту не забезпечене, що протирічить санітарним нормам. Старша медична сестра домовлялась з волонтерами та вони протягом тривалого часу поставляли в відділення хепофільтри для працівників.
З недавнього часу до працівникив відділення не офіційно, без зборів профспілкового комітету, була доведена інформація про реорганізацію структурних підрозділів, шляхом «злиття», а саме протитуберкульозного відділення №11 та інфекційного №8, та створення психо-фтизіатричного відділення з інфекційними ліжками, що суперечить медико-санітарним нормам, а саме поєднанню інфекції та туберкульозу. Крім того, не відомо до цього часу про те, що доведена до відома Держсанепідслужба про таке об'єднання і чи є на це дозвіл від них і від УОЗ ОДА.

Крім того, відділення №11 має достатній ліжковий фонд у кількості 50 ліжко-місць, а відділення №8 близько п’яти років існує «штучно» та приймає хворих з Левоньківської психоневрологічної лікарні, для підтримання його медичної діяльності та в його фонді є лише 30 ліжко-місць. На нашу думку, не є доцільним приєднувати відділення більш продуктивної та необхідної медичної діяльності, яка спрямована на подолання туб-небезпечної інфекції та її розповсюдження. Відділення ж №8, свого часу, планувалося закрити і це було б раціональним рішенням, так як, пацієнти Левоньківської лікарні можуть обслуговуватися за своїм місцем знаходження, тобто в найближчому районному центрі.

Внаслідок планування таких перемін, ми втрачаємо надбавки за шкідливі умови праці, хоча і надалі будемо виконувати таку ж саму роботу.
Як вказувалося вище, в закладі існує профспілковий комітет, який не виконує свої функції, стосовно захисту трудових прав працівників, хоча вони щомісячно сплачують профспілкові внески. Та нам відомо, що кошти, які є на рахунку профспілкової організації, використовуються не за призначенням, а саме – корпоративні свята для адміністрації лікарні, банкетні заходи, туристичні поїздки. Ні до свята медичного працівника, ні до свята медичної сестри, що є професійними святами, ніяких вітань для медичних працівників організовано не було. Таким чином, невідомо куди спрямовуються наші кошти.

В закладі на керівних посадах працюють чоловіки та дружини, які здійснують фінансово-господарську діяльність в одному напрямку.
Виходячі з вище викладеного, просимо вжити необхідних заходів з приводу вказаних обставин, які виникли в відділенні, а саме з приводу ремонту відділення як на зовні так і із середини, забезпечення відділення господарчими товарами, індивідуальними засобами захисту, мед препаратами, друкованою продукцією. Звертаємо Вашу увагу на те, що в відділенні, так і в лікувальному закладі в цілому не здійснюється від працювання робочого часу працівниками закладу які мають відносини з керівництвом.
При проведенні диспансеризації нашими працівниками сплачуються кошти за здачу загальних аналізів крові, сечі, аналізів на гепатити до Благодійної організації «Фонд Св. Пантелеймона». Постає питання, чому працівники, які здають аналізи в своєму ж закладі, чому повинні їх оплачувати. Відомо, що інші заклади, в яких немає можливості на місці пройди диспансеризацію, укладають договори з іншими лікувальними закладами і сплачують за це коштами свого закладу.

Ми вважаємо що порушене наше право на працю, передбачене ст. 43 Конституції України, так як ми маємо небезпечні, неналежні та не здорові умови праці. Порушена ст. 49 Конституції України про право на охорону здоров’я. Страждаємо не тільки ми, як працівники відділення, а і пацієнти закладу, які знаходяться в «нелюдських» умовах перебування. Хоча адміністрація закладу наголошує на тому, що кошти на відділення вони закладали в кошторис закладу і спрямовували на всі його потреби, але насправді цього не було. Наше відділення повинно забезпечуватись достатнім фінансуванням, враховуючи його профіль. Держава в «особі» КЛПЗ ЧОПНЛ повинна створити належні умови для розвитку і подальшої діяльності медичного закладу.
Існуюча мережа закладу не може бути скорочена.
Ми висловлюємо свою думку, з приводу приєднання нашого відділення, як структурного підрозділу до Чернігівського обласного протитуберкульозного диспансеру та вважаємо, що відділенню з таких профілем лікування буде краще в складі протитуберкульозного диспансеру, так як, вони мають однаковий профіль лікування. Також сподіваючись на наданням нашому відділенню достатньої матеріально-технічної бази, забезпечення медичними препаратами, господарчим інвентарем та іншим необхідним устаткуванням.
Враховуючи ст. 40 Конституції України ми направляємо своє колективне звернення, бо вже прийшов кінець терпінню від нелегких умов праці, залякування, погроз.

До цього ж часу, наші прохання та звернення конкретно розглянуті не були, протягом довгого часу ми чекаємо на покращення умов праці, кожного разу сподіваючись на позитивний результат. Але кожне наше звернення вирішується тільки на місцевому рівні і вирішується в сторону адміністрації закладу, ніякі аргументи до уваги не беруться.

Просимо розглянути колективне звернення й дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

  • 0
Добавлено: 13-06-2017, 09:53
0
759

Похожие публикации


Наверх