онлайн казино Украины

Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів

Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесівМіжнародна науково-практична конференція «Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів: аспекти сталості та безпеки» відбулась 5-6 листопада на базі навчально-наукового інституту економіки ЧНТУ.
Повідомляє представник інституту.
Конференція присвячена 15-річчю фінансово-економічного факультету.
Метою конференції став розгляд актуальних питань фінансово-економічної ситуації в Україні, а також обговорення наукових підходів до розробки фінансово-економічної стратегії безпечного розвитку країни в умовах євроінтеграційних процесів.
З вітальним словом до учасників конференції виступив ректор ЧНТУ, д.е.н., професор Шкарлет С.М. На пленарному засіданні конференції були заслухані та обговорені доповіді провідних вітчизняних зарубіжних науковців, зокрема:
- д.е.н., професора, директора економіки ЧНТУ Гонти О.І. на тему «Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку та транскордонної безпеки України»;
- президента Чернігівської регіональної торгово-промислової палати Іванова К.В. на тему «Практичні аспекти євроінтеграційного процесу»;
- директора установи освіти «Гомельский державний політехнічний коледж» Білоруського державного технологічного університету к.е.н., доц. Савицького О.О. на тему «Актуальні проблеми стійкого розвитку господарювання»;
- д.е.н., завідувача кафедри глобальної економіки Національного університету біоресурсів природокористування України на тему «Стратегічні напрями узгодження бюджетної політики держави та інвестиційно-інноваційної моделі розвитку галузей аграрного сектору економіки»;
- д.е.н., заслуженого економіста України, професора кафедри економічної економіки ЧНТУ Савченка В.Ф. на тему «Стратегія сталого розвитку галузей оборонної промисловості як фактор національної безпеки України» та інші.
Декан фінансово-економічного факультету ЧНТУ к.е.н., доцент Ремньова Л.М. сфокусувала увагу учасників конференції на вагомих здобутках факультету за роки його існування. Проведення такого масштабного заходу до 15-річного ювілею фінансово-економічного факультету свідченням його значного науково-методичного та організаційно-виховного потенціалу у формуванні висококваліфікованих фахівців.
Створений у 1999 році відповідно до вимог часу та запитів регіональної економіки, фінансово-економічний факультет за роки свого існування здійснив 15 випусків студентів спеціальності „Фінанси кредит” (2854 чол.), та 13 випусків студентів спеціальностей „Банківська справа” (407 чол.) „Маркетинг” (370 чол.).
На факультетських кафедрах сьогодні працює 35 викладачів, з яких 25 кандидатами та 3 - докторами наук. Запорукою високого рівня факультетських досягнень виступає науково-дослідна робота, основним джерелом якої поєднання творчої діяльності досвідчених вчених з молодим запалом студентської та аспірантської аудиторії.
Робота конференції відбувалася у наукових секціях: «Стратегія сталого розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграції», Детермінанти інноваційно-інвестиційного розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції», «Стратегічні напрями розвитку бухгалтерського обліку, аудиту та економічного аналізу», «Фінансово-економічна та транскордонна безпека держави та господарювання», «Теоретико-прикладні аспекти розвитку менеджменту в умовах сучасних євроінтеграційних процесів», «Актуальні проблеми сталого розвитку господарювання в контексті євроінтеграційних процесів», «Роль економічної освіти у становленні духу підприємництва» та «Соціо-гуманітарні та правові аспекти розвитку суспільства в умовах динамічних трансформацій».
Робота у науковій «Роль економічної освіти у становленні духу підприємництва» здійснювалася у рамках проекту Темпус «Придбання професійних та підприємницьких навичок шляхом виховання підприємницького духу та консультацій підприємців-початківців», в якого активну участь приймає економіки в складі консорціуму з 18 провідних ВНЗ п’яти країн (Німеччини, Австрії, Угорщини та України).
Співорганізаторами конференції виступили Чернігівська регіональна торгово-промислова палата, Гомельський державний університет Ф. Скорини, Гомельський Міжнародного університету «МИТСО», Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації (Республіка Білорусь), Інститут менеджменту інформаційних систем ISMA (м. Рига, Латвія), Сучасний гуманітарний інститут Республіки Молдова (м. Кишинів, Республіка Молдова), Карагандинський державний технічний університет (м. Караганда, Республіка Казахстан), Університет Св. Клімента Охрідського (м. Прилеп, Республіка Македонія).

Добавлено: 7-11-2014, 12:10
0
0

Похожие публикации


Наверх