онлайн казино Украины

Новації в оподаткуванні прибутку підприємств

Новації в оподаткуванні прибутку підприємствПодатковий кодекс діє фактично півтора року, але його положення постійно зазнають змін і доповнень. Нещодавно ухвалено низку законів, зокрема закони № 5083, № 5091 та № 5180, якими внесено суттєві зміни до Кодексу, у тому числі у частині адміністрування податку на прибуток підприємств.

Про це «Високому Валу» повідомила податкова інспекція у Чернігові.

Відповідно до п. 40 Закону № 5083 із норм Податкового кодексу виключено абзаци другий і третій п. 152.3 ст. 152, що раніше зобов'язували платників податку разом із відповідною податковою декларацією подавати до органів ДПС додаток ОК, у якому зазначався перелік доходів та витрат у розрізі контрагентів — платників єдиного податку.

Це означає, що при поданні звітності з податку на прибуток за підсумками трьох кварталів 2012 р. цей додаток подавати не потрібно, оскільки нова норма набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону, тобто з 12 серпня 2012 р.

Кардинально змінюється порядок подання податкової звітності та сплати податкових зобов'язань з податку на прибуток.

Так, основною новацією є те, що починаючи зі звітності з 01.01.2013 р. платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 млн. грн.) щомісяця зобов'язані сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і строки, встановлені для місячного податкового періоду. Авансовий внесок розраховуватиметься у розмірі не менше ніж 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік.

Для сплати авансових внесків у 2013 р. базовим показником для нарахування авансових внесків буде 2012 р. При цьому платники податку подаватимуть відповідну податкову декларацію з податку на прибуток до органів ДПС за підсумками звітного (податкового) року, тобто за звітні (податкові) періоди — календарний квартал, півріччя та дев'ять місяців — декларація вже не подаватиметься.

Новостворені суб'єкти господарювання, виробники сільськогосподарської продукції, неприбуткові установи (організації) та платники податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 млн. грн., авансовий внесок з податку на прибуток не сплачують.

Новостворені суб'єкти господарювання (платники податку, зареєстровані протягом звітного (податкового) року) сплачуватимуть податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році, тобто звітуватимуть за підсумками року, при цьому не сплачуючи щомісячні авансові внески. Але у разі якщо дохід таких платників за підсумками звітного (податкового) року становитиме 10 і більше мільйонів гривень, то у наступному звітному (податковому) році такий платник повинен сплатити щомісячні авансові внески, розраховані у розмірі не менше ніж 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік.

Отже, такий суб'єкт господарювання вже у розрахунку щомісячних авансових внесків, який подається у складі річної податкової декларації, має відобразити суму авансових внесків, які слід сплачувати щомісяця (з березня по грудень року, що вже настав, та січень наступного).

Слід зауважити, що Законом № 5083 передбачено окремі правила для платників податку, які за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримали прибутку або отримали збиток. Такі платники подають податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов'язань.

Крім того, Законом № 5083 передбачено і обставини, коли платник податку, який зобов'язаний сплачувати авансовий внесок, за підсумками першого кварталу звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток.

Так, у разі якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, за підсумками I кварталу звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, він має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за I квартал. Такий платник податку не здійснює авансових внесків у II — IV кварталах звітного (податкового) року, а податкові зобов'язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів та за рік, яка подається до органу ДПС у порядку, передбаченому Податковим кодексом.

Враховуючи те, що дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків визначається починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому визначено граничний строк подання річної податкової декларації, а за 2012 р. останній день подання річної податкової декларації припадає на 11 лютого 2013 р. (за попередній звітний (податковий) рік), положення підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу передбачають, що авансовий внесок за січень-лютий 2013 р. необхідно розраховувати у розмірі, що дорівнює 1/9 частини податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за 9 місяців 2012 р. (три квартали 2012 р.), та сплатити протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Законом № 5083 передбачено, що у складі річної податкової декларації платником податку подаватиметься розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступні дванадцять місяців. Визначена у розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов'язань. Проект форми зазначеного розрахунку наразі розроблено ДПС України, і найближчим часом цю форму з врахуванням змін та доповнень до податкових декларацій після погодження з Держпідприємництвом України буде передано до Мінфіну України для затвердження та державної реєстрації у Мін'юсті України.

При цьому слід наголосити, що період для сплати авансових внесків визначатиметься починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому визначено граничний строк подання річної податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік, до місяця подання податкової декларації за поточний звітний (податковий) рік.

Ще один позитивний момент, визначений у Законі № 5083 для платників податку на прибуток, пов'язано з питанням врахування від'ємного значення об'єкта оподаткування. Так, змінами, внесеними до п. 3 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу, встановлено, що сума від'ємного значення враховуватиметься при визначенні об'єкта оподаткування до повного погашення.

Таким чином, не застосовуватимуться норми Закону № 4834, де передбачалося, що у разі якщо 25% суми накопиченого від'ємного значення об'єкта оподаткування не погашаються протягом відповідних звітних (податкових) періодів до 2015 р., то непогашена сума не підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов'язань у наступних періодах.

Добавлено: 20-09-2012, 11:12
0
0

Похожие публикации


Наверх